Övrigt

Brukets Målarskola

1990 Mats Åkerman startade Brukets målarskola i skärgårdsbyn Bruket på sydvästra Blidö i Stockholms skärgård. Undervisningen koncentreras framför allt till den unika form av landskapsmåleri som skärgårdsnaturen erbjuder.

Den mesta verksamheten bedrivs utomhus, men när så vädret påbjuder står undervisningslokalen i Bruket  till förfogande.

Målarskolans sommarkurser vänder sig till vuxna, både nybörjare och till de som tidigare har ägnat sig åt olika former av bildverksamhet.

Deltagarna väljer själva vilken teknik de vill arbeta i – akvarell, olja, akryl mm. Undervisningen omfattar individuell handledning och teori. Det egna arbetet dominerar, men de gemensamma bildsamtalen har också stor betydelse för utvecklingen och förståelsen av det konstnärliga uttrycket. Teorin omfattar såväl material- och teknikpresentationer som färg- och formlära, samt föreläsningar.

Ett mycket populärt inslag brukar vara båtutflykten till någon ö ute i ytterskärgården.

Varje år så avslutas kurserna med en välbesökt elevutställning.

För mer information om kurser och avgifter m.m.:
Brukets målarskola

Båtutflykt sommaren 2013