s/s Blidösund

Skärgårdens stolthet
s/s Blidösund

s-s Blidösund i Norrtäljeviken jpg

Som uppvuxen i Stockholms skärgård så har Mats Åkerman alltid haft ett starkt intresse och engagemang för skärgården och i synnerhet dess fina ångbåtar. Så vid sidan av Mats Åkermans projekt den Svagiska Unionen så målar Mats gärna skärgårdsbåtar. Målningen här ovan är ett beställningsverk föreställande det vackraste fartyget av alla – s/s Blidösund!
Mats Åkerman är också ordförande i Föreningen s/s Blidösund, vars uppgift är att stödja och bidra till bevarandet av ångfartyget Blidösund som ett i drift varande genuint skärgårdsångfartyg. Mer om detta över hundra år gamla och mycket unika ångfartyg finns att läsa på stödföreningens hemsida.

I den tidskrift som Föreningen s/s Blidösunds medlemmar får 3 – 4 gånger om året så är det ordförandes uppgift att skriva en ledare. Mats text i skrift nr 3 2015 handlar inte bara om själva ångfartyget utan vikten av att engagera sig i samhället.

ATT BRY SIG!

Om det finns ett uttryck som provocerar mig extra mycket så är det den nonchalanta frasen ”Vem bryr sig!” En grundvärdering som jag håller högt är att bry sig. Det är bra att vara delaktig, man ska engagera sig!
Frågan är dock vad man skall inrikta sina krafter på. Man kan undra vad nyttan är att ägna en massa tid och engagemang för att stötta en gammal ångbåt. Jag måste erkänna att det uppstår tillfällen då jag funderar över om det verkligen är angeläget att lägga tid och energi på s/s Blidösund?

Det finns så många viktiga samhällsfrågor som påverkar oss dagligen. Vi lever i en turbulent
tid och på nyheterna informeras vi regelbundet om krig, katastrofer och det stundande klimathotet. Man torde vara synnerligen känslokall om man inte berörs av den flyktingkatatastrof som krupit nära inpå oss, även i vårt förhållandevis så trygga Sverige. Empati är viktigt och det är trots allt glädjande att så många i vårt land visat så stort engagemang för alla dessa stackars människor som tvingats fly från sin hemländer.

Även Blidösundsbolaget har visat att man har hjärtat på rätta stället. Lördagen 12 september 2015 lät man hela matsalsförsäljningen från de tre ångfartygen Blidösund, Storskär och Norrskär gå till den flyktinghjälp som Läkare Utan Gränser organiserar. Det kan nämnas att en anledning till att rederiet valde just denna organisation är att dess administrationskostnader är förhållandevis låga och att ingen profiterar på verksamheten. Bolagets bidrag blev 81.253 kronor och inspirerade av detta bidrog även personalen med 24.855 kronor. Siffror som de medverkande sannerligen inte behöver skämmas för. Mitt i allt elände händer det positiva saker.

Att bry sig handlar om att man har tillit till sina medmänniskor. I en tidigare ledare påpekade
jag att om demokratin och vår kultur ska fungera och utvecklas så behövs det ett
vitalt föreningsliv. Hur hänger detta ihop med tilliten? Jo, det finns faktiskt forskning om föreningslivets betydelse för demokratin och tilliten till andra människor. Statsvetaren Robert Putnam har forskat om så kallat socialt kapital, som uppstår genom tilliten. Han har
konstaterat att samhällen med litet socialt kapital har svårt att bygga upp en medborgaranda
och fungerande institutioner. Däremot så bidrar höga nivåer av socialt kapital till högre ekonomisk tillväxt, lägre korruption, bättre fungerande myndigheter och mindre brottslighet.

I en studie gjord av en annan statsvetare, Susanne Wallman Lundåsen, framkommer det att svenskar som är medlemmar i en förening och som också gjort en frivillig insats har större tillit än de svenskar som varken är medlemmar i en förening eller har gjort några frivilliga insatser.

Således, föreningslivet är samhällsnyttigt och, med risk att låta lite anspråksfull, så går det därför att påstå att även Föreningen s/s Blidösund bidrar till detta. Jag måste tillägga – jo,
jag har tjatat om det flera gånger tidigare i denna skrift – att stötta s/s Blidösund är också en kulturgärning. Det sociala engagemanget utesluter givetvis inte det kulturella. Valet står inte mellan att bry sig om en ångbåt eller till exempel flyktingarna; det går ju alldeles utmärkt bra att vara delaktig på många håll. Var det!

Mats Åkerman
Ordförande Föreningen s/s Blidösund 

 

Ledaren finns också som pdf här: Ledare skrift 3 2015